Sākums Mācības

2023./2024.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 25.06.2024.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 05.06.2024.)

2022./2023.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 01.06.2023.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 01.06.2023.)

2021./2022.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 17.06.2022.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 02.06.2022.)

2020./2021.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 15.06.2021.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 26.08.2021.)

2019./2020.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 29.05.2020.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 02.06.2020.)

2018./2019.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 18.06.2019.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 18.06.2019.)

2017./2018.m.g. sasniegumi

Mācībās (atjaunots 13.06.2018.)

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts) (atjaunots 24.04.2018.)

2016./2017.m.g. sasniegumi

Mācībās

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts)

Rezultātu kopsavilkums

Jēkabpils pašvaldības apbalvojumi par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

2015./2016.m.g. sasniegumi

Mācībās

Olimpiādēs (A - atzinība, D - dalība, U - uzaicināts)

2014./2015.m.g. sasniegumi

Mācībās

Olimpiādēs

2013./2014.m.g. sasniegumi

Mācībās

Olimpiādēs

2012./2013. m.g. sasniegumi

Mācībās

Valsts olimpiādēs

Atklātajās valsts olimpiādēs

Valsts ģimnāziju pasākumos

Dažāda veida konkursos, sacensībās, skatēs

Zinātniski pētniecisko darbu konkursos

Projektos

2011./2012.m.g. sasniegumi

Konkursos, projektos

Valsts ģimnāziju pasākumos